mercoledì 18 gennaio 2012

Todos os amantes

Tutti gli amanti
si sono baciati nella mia anima.

-----

Todos os amantes
beijaram-se na minh'alma.


(Fernando Pessoa)

Nessun commento:

Posta un commento